دبیرستان پسرانه نور

دبیرستان نور نیکان تهران فعالیت خود را از سال 1375 آغاز کرده است و در گذر سالها ، صدها دانش آموز فرهیخته در رشته های : پزشکی ، مهندسی ، حقوق و مدیریت تحویل دانشگاه های دولتی و غیر دولتی نموده است.

در این حرکت ، از علم و تجربه ده ها استاد فرزانه بهره برده و این تواناییها را در اختیار دانش آموزان قرار داده است .